Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email về các ưu đãi của chúng tôi cho bạn. Nếu bạn chọn không nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào ở cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập trang web trên World Wide Web do phần mềm sở hữu và vận hành, bao gồm cả phần mềm và phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về thực tiễn thu thập thông tin của chúng tôi và các cách thức mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem lại thông tin này.

A. Thông tin nhận dạng cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập vào trang web khi thông tin được cung cấp tự nguyện, chẳng hạn như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi sơ yếu lý lịch của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Phần mềm thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyết định của mình, gửi cho bạn thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ Phần mềm của bạn. Trừ khi có chỉ dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi các công ty trong họ The Software, các đại lý ủy quyền của The Software và những người cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà The Software có quan hệ và sản phẩm của họ có thể phù hợp với bạn.

Các ví dụ trong tài liệu này không nên được coi là lời hứa hay bảo đảm về thu nhập. Khả năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực. Chúng tôi không khẳng định đây là một ‘hệ thống làm giàu’, và bạn cũng không nên nhìn nhận nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Thông tin chung):

Nói chung, Phần mềm thu thập một số thông tin chung một cách tự động. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của khách truy cập, và các trang web của Phần mềm đã truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích hạn chế để xác định dịch vụ chăm sóc khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi làm điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tùy chỉnh về các dịch vụ của Phần mềm cho khách truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Website Của Bạn, Máy Chủ, Bảng Tin, Diễn Đàn, Trang web bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web mà Phần mềm có thể cung cấp trong phạm vi dịch vụ Phần mềm của bạn, có sẵn cho bất kỳ ai khác mà ghé thăm không gian đó. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những địa điểm này. Ngoài ra, các trang web của Phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của các bên thứ ba không liên quan đến Phần mềm. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web đó và đề nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Các Ngoại lệ và Giới hạn:

Không quan ngại điều trước và tuân thủ theo các luật pháp hiện hành, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các quan chức bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm cả thông tin truyền điện tử cá nhân hay riêng tư được truyền tới Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp được cho là của người dùng Dịch vụ và đưa ra các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích giới hạn để thực hiện sự hợp tác và biện pháp đó trong tuân thủ các luật pháp hiện hành, Phần mềm có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định giám sát các khu vực truyền thông bất kỳ để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính quyền; nếu cần hoặc thích hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền của Phần mềm hoặc người khác đối tác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền lợi nào về Phần mềm và Phần mềm cũng như các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm giữ quyền bán hoặc chuyển thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý là người kế nhiệm tiếp theo của Phần mềm liên quan đến việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.