Liên hệ

Cần Trợ giúp với LForce ngay bây giờ? Hãy yên tâm – Đội ngũ Hỗ trợ Tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ bạn. Liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc Điện thoại theo sự thuận tiện của bạn.

Lưu ý quan trọng rằng đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi đã am hiểu về việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tổng quát cho LForce ngay lập tức, cùng với việc đáp ứng các yêu cầu liên quan đến phiên bản LForce dễ dàng xây dựng của chúng tôi.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hoạt động giao dịch của bạn, chúng tôi kính đề nghị bạn chuyển hướng chúng đến một trong những sàn môi giới thực hiện của chúng tôi. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản với một trong những sàn môi giới được khuyến nghị của chúng tôi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp bạn kết nối.

Hãy nói chuyện

Nhóm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, UTC+8.

Cho dù bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay tìm kiếm thông tin thêm về hệ thống giao dịch của chúng tôi, đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đã sẵn sàng để hỗ trợ bạn trong việc tối ưu hóa trải nghiệm với Immediate LForce.

*Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch như được quy định trong chính sách bảo mật của Trang web.