Kundizzjonijiet

SKOPI U MODIFIKAZZJONI TAL-AKKORD

Inti t’accetta l-kundizzjonijiet u l-modifiki mfassla fl-Akkord dwar l-użu tiegħek tal-Websajt. L-Akkord jikkostitwixxi l-akkord sħiħ u l-uniku bejn int u s-Software dwar l-użu tiegħek tal-Websajt u jissegwa l-illegali kull aġġornament jew kundizzjoni ta ‘hjaġni, rappreżentazzjonijiet, garanziji u / jew kif issib u jifhem dwar il-Websajt. Nistgħu nmodifikaw l-Akkord minn żmien għal żmien b’diskrezzjoni tagħna waħda, mingħajr avviż speċifiku lejkom. L-aħħar Akkord se jiġi mpostat fuq il-Websajt u għandek tressaq l-Akkord qabel tuża l-Websajt. Bill-użu kontintwatu tiegħek tal-Websajt u / jew Servizzi, inti hemmhekk tirkjed il-kontenut kollu tal-kundizzjonijiet u l-modifiki fil-Akkord li jkunu effettivi fi żmienijiet. Għalhekk, għandek ittikkja regolarment din il-paġna għal aġġornamenti u/jew bidliet.

RIEĠOLI

Is-sit Elettroniku u s-Servizzi huma disponibbli biss għall-persuni li jistgħu ikunu jidħlu fkontratti legalment obbligatorji taħt il-liġi applikabbli. Is-sit Elettroniku u s-Servizzi ma humiex meant għall-użu minn persuni taħt it-tlettax (18) sena. Jekk int taħt it-tlettax (18) sena, m’għandekx permess li tuża u/jew taċċessa s-sit Elettroniku u/jew is-Servizzi.

DESCRIZZJONI TA’ L-SERVIZZI

Servizzi tal-Fornitur

B’kompluta l-formuli tal-ordni pertinenti, tista’ tikseb jew tilgaq għal dejjem, xi prodotti u/jew servizzi mill-websajt. Il-prodotti u/jew servizzi meħudin fetaħ fis-sit jistgħu jkunu jġorru direktament minn manifatturi jew distributori terzi. Il-Software ma jirrapreżenta jew ma jwarrantyiex li deskrizzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma aċċurati jew sħiħi. Tifhem u toqgħod taqbel li l-Software ma huwiex responsabbli jew dannaggjat minjera kemm għal inkapaċità tiegħek li tixtieq tikseb prodotti u/jew servizzi mid-direzz tal-websajt, kif ukoll għal kwalunkwe diffikultà ma’ bejgħ tal-prodott, id-distributur u x-xettiċħ tal-utent finali. Tifhem u toqgħod taqbel li l-Software ma jkunx responsabbli lejek jew lejn xi terza parti għal kwalunkwe pretensjoni marbuta mal-prodotti u/jew servizzi offruti fuq il-websajt.

KUNCERTI

Minn żmien għal żmien, TheSoftware joffri ħad-djies promozzjonali u premji oħra permezz ta’ Kunċert. Billi jipprovdi informazzjoni ċerta u korretta f’kunnessjoni mal-formola ta’ kunċert applikabbli ta’ reġistrazzjoni, u bħala parti mir-Regoli Uffiċjali tal-Kunċert applikabbli għal kull Kunċert, int tista’ trapplika biex tagħmel ċans biex tirbaħ id-djies promozzjonali offruti permezz ta’ kull Kunċert. Biex tilħaq fil-Kunċerti f’Mod il-Website, għandek bżonn li tfakkar mal-formola ta’ reġistrazzjoni applikabbli bi mod sħiħ. Int tiftaħar li tipprovdi Kunċert Reġistrazzjoni Data ċagħqad, ċurrenti u kompluta. TheSoftware għandha l-ħarsa li tirreġġa’ kull Kunċert Reġistrazzjoni Data fejn wieħed jitħalla, f’id-diskrezzjoni soċjali u esklussiva ta’ TheSoftware, li: (i) inti qed tinqasamwa ma’ xi parti tal-Akkord; u/jew (ii) Kunċert Reġistrazzjoni Data li għamilt tara incompluta, xewqija, duplikat jew anqas akkettabbli. TheSoftware tista’ tbiddel il-kriterji tal-Registrazzjoni Data f’kull ħin, f’dikjarazzjoni soċjali tiegħu biss.

LICENSE GRANT

Bħala utent tal-websajt, inti tfittxija liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata biex taċċessa u tuża l-materia li jkun fuq il-websajt, in-nofs tal-materia okkupata u l-materjal assiġnati skont il-Kuntratt. It-Software tista’ ttemm din il-liċenzja f’waħda oriġinali għal xi kwalunkwe raġuni. Inti tista’ tuża l-websajt u l-materia fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux kommersjali. Ebda part tal-websajt, il-materia, il-Kompetizzjonijiet jew il- Servizzi ma jistgħux ikun mnaqqas f’xi forma jew inkorporat f’sistema ta ‘riċerka ta’ informazzjoni, elettronika jew mekkaniċi. Mhux tista ‘tuża, inkopja, imitek, klon, annipula, lest, bejgħ, modifika, dekompila, jiddiżassembla, reverż reverse engineer jew trasferi l-websajt, il-Materjal, il-Kompetizzjonijiet jew il-Servizzi jew parti minnhom. It-Software jisserva l-għajnuna kollha li majħruġa b’ċar fis-Smartkontratt. Mhux tista’ tuża xita, softwer jew rutina biex tuża jew tipprova tuża bir-rabaħ it-tispikjar adekwati tas-sistema tal-websajt. Mhux tista ‘taħdem b’xi mezzi li tiddisproporzjonaw fuq l-infrastruttura tal-Software. Id-dritt tiegħek li tuża l-websajt, il-Materjal, il-Kompetizzjonijiet u/jew is-Servizzi ma huma jiġu trasferiti.

Diritti di proprietà

Il contenuto, l’organizzazione, i grafici, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, ai Contenuti, ai Concorsi e ai Servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi commerciali e altri diritti di proprietà (inclusi, ma non limitati a, diritti di proprietà intellettuale) applicabili. La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita, effettuata da te, di qualsiasi parte del Sito Web, dei Contenuti, dei Concorsi e/o dei Servizi è severamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal Sito Web, dai Contenuti, dai Concorsi e/o dai Servizi mediante mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di raccolta dati allo scopo di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilation, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su alcun contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato sul Sito Web, nei Contenuti, nei Concorsi e/o nei Servizi. La pubblicazione di informazioni o materiali sul Sito Web o tramite i Servizi da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutti i grafici, le icone e i nomi di servizi associati, sono marchi di TheSoftware. Tutti gli altri marchi presenti sul Sito Web o tramite i Servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto dell’effettivo proprietario è severamente vietato.

IL-LINKING MA’ L-WEBSITE, KO-BRANDING, ‘FRAMING’ U/JEW REBBUTANDO L-WEBSITE

L-WEBSITE ma jistax jasigura li xi hadd jagħmel hyperlink għas-sit, jew parti minnha (inkluż, iżda mhux limitat għal, logoti, trade marks, branding jew materjal protett mill-proprijetà intellettwali), għas-sit jew l-venew tiegħu għal xi skop. Barra minn hekk, ‘framing’ tal-Website u/jew referenza għad-Direzz Uniformi il-Link (”URL”) tal-Website f’xi media kummerċjali jew mhux kummerċjali mingħajr il-permess preċedenti, esplicitu u skritt mill-ġdid tal-TheSoftware huwa irkumndatament mġedded. Inti speċifikament taccetta li twaqqfet tikkowoperazzjona mat-Website biex tneħħi jew tiċċessa, kif applikabbli, kontenut jew attività simili. Hawnhekk tindika li tkun responsabbli għall-danni kollha assoċjati ma’ kollox.

TITJIRA, TIMĦABBA U MODIFIKAZZJONI

Nirriżervaw id-dritt fil-biss tiegħna biex neditjaw u/jew niċċentraw xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li jidħlu fis-Sit elettroniku.

DIDIKLARAZZJONI GĦAT-TAĦLITA SKONNU MINĦABBA T-TGĦALLIM

L-iżviżituri jagħtu tgħallim mill-websajt fid-diskreta tagħhom. It-Software ma jagħmilx garanzija li tgħallim ta’ dan it-tip huwa ħielsa minn kodiċi kompjuteri korroti inklużi, iżda mhux esklussivament, virus u għurdien.

INKJESTMENT

Inti tikkompla u timmani TheSoftware, kull waħda mill-ġenituri tagħhom, sussidjarji u affiljati tagħhom, u kull waħed mill-membri, uffiċjali, mudelli, impjegati, aġenti, ko-brajnders u/jew partneri oħra tagħhom, invjolut u mhux resbonsabbli minn kull reklami, spejjes (inkluż avukati raġunabbli), danni, talbi, kostumi, talbiet u/jew sentenzi kollox, li jsiru minn terza parti fuq raġuni ta’ (a) l-użu tiegħek tal-websajt, is-servizzi, il-kontenut u/jew l-partecipazzjoni fil-konkorrenza minn kull parted; (b) il-ftehim tiegħek; u/jew (c) l-vjolazzjoni tiegħek ta’ kull drittijiet ta’ individwu jew entità oħra. Ilproviżjonijiet ta’ dan il-parteċipajr huma għall-benefiċċju ta’ TheSoftware, kull waħda mill-ġenituri tagħhom, sussidjarji u/jew affiljati, u kull waħed mill-uffiċjali, mudelli, membri, impjegati, aġenti, azjonisti, liċenzjaturi, approvaturi u/jew avukati tagħhom. Kull wieħed minn dawn il-persuni u entitajiet għandu d-dritt jindika u jinfurza dawn il-proviżjonijiet direttament kontra inti f’suġġett tiegħu.

SITI WEB TA’ TERZI

Is-sit web jista’ jipprovdi links u/jew iwarrikomandak lill-websajts tal-internet oħra u/jew risorsi inklużi, iżda mhux limitati għal, dawk posseduti u operati minn terzi. Minħabba li TheSoftware ma għandux kontrol fuq dawn il-websites ta’ terzi u/jew ir-riżorsi, għalhekk int issa tikkompli u taqbel li TheSoftware mhix responsabbli għal disponibilità ta’ dawn is-siti web ta’ terzi u/jew ir-riżorsi. Barra minn hekk, TheSoftware ma jendossa qatt u mhix responsabbli jew mweġġgħa għal xi termini u kondizzjonijiet, politiki ta’ privaċi, kontenut, pubbliċità, servizzi, prodotti u/jew materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn is-siti web ta’ terzi, jew għal xi danni jew telfien li jinġarr minnhom.

POLITIKA GĦALL-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAS-VIŻITATUR

L-Użu tal-websajt u kull komment, parir, informazzjoni, Data tan-Registrazzjoni u/jew materjali li ssottometti permezz tal-websajt, jew assosjati ma’ dan il-websajt, x’targħhom għall-Politika Għall-Privatezza tagħna. Naħdmu d-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-websajt, u kull informazzjoni identifikabbli personalment oħrajn li jipprovdi lilik, skont it-termini tal-Politika Għall-Privatezza tagħna. Għall-kitba tal-Politika Għall-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kwalunkwe tentattiva minn individwu, mhux ħaġa li TheSoftware klijent, li jagħmel żbalji, jdistruwi, jieħu ħsieb, jirvandallizza jew jikkomprometti b’mod ieħor l-operazzjoni tal-Websajt, hi viollazzjoni tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se jippurswa lauturazzjoni kumprensiva ta’ kull rimedju f’dan ir-rigward kontra kwalunkwe individwu jew entità li jagħmel dawn il-kontra sħiħa skond il-liġi u l-ekwità.