Koşullar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanımınıza ilişkin Anlaşmada belirtilen şartları ve koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanımınıza ilişkin olarak The Software ve sizin aranızdaki tek ve tam anlaşmadır ve Web sitesi ile ilgili önceden veya aynı döneme ait anlaşmaları, temsil ve garanti beyanlarını ve/veya anlayışları geçersiz kılar. Anlaşmayı zaman zaman tek taraflı takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz, size özel bir bildirim olmaksızın. En son Anlaşma Web sitesine yayınlanacaktır ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam ederek, işbu Anlaşma kapsamındaki tüm şart ve koşullara uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web sitesi ve Hizmetler, geçerli yasa uyarınca hukuki olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilen bireylere yöneliktir. Web sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Eğer onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanma veya erişim izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Geçerli satın alma sipariş formlarını doldurarak, Belirli ürünleri ve/veya hizmetleri Web sitesinden elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünlerin ve/veya hizmetlerin açıklamaları, ilgili ürünlerin Üçüncü Taraf Sağlayıcı üreticileri veya distribütörleri tarafından doğrudan sağlanabilir. Yazılım, bu öğelerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmet edinme veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son tüketici olan anlaşmazlıklarınızın herhangi bir şekilde TheSoftware’nin sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin Web sitesinde sunulan ürünler ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddia konusunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacak olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware Yarışmalar aracılığıyla tanıtım ödülleri ve diğer ödüller sunar. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili gerçek ve doğru bilgileri sağlayarak ve her bir Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan tanıtım ödüllerini kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Web sitesindeki Yarışmalara katılmak için ilgili giriş formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve tam Yarışma Kayıt Verileri sağlama konusunda anlaşmaya varıyorsunuz. TheSoftware, Yarışma Kayıt Verilerinizi reddetme hakkına sahiptir, TheSoftware’nin tek taraflı ve münhasır takdirine göre: (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümünü ihlal ediyorsunuz; ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verileri eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemez olarak tespit edilir. TheSoftware, kayıt veri kriterlerini tek taraflı takdirinde herhangi bir zamanda değiştirebilir.

LİSANS VERİMİ

Website kullanıcısı olarak, Anlaşma uyarınca Website, İçerik ve ilişkili materyallere erişim ve kullanım için devredilemez, devredilemez, iptal edilebilir ve sınırlı bir lisans verilir. TheSoftware bu lisansı herhangi bir nedenle istediği zaman sona erdirebilir. Website ve İçeriği, kişisel olmayan ticari kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin hiçbir bölümü, herhangi bir bilgi geri alma sistemi, elektronik veya mekanik bir şekilde kopyalanamaz veya bu sistemlere dahil edilemez. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, satamaz, değiştiremez, derleyemez, parçalayamaz, tersine mühendislik yapamaz veya aktaramazsınız. TheSoftware, Anlaşmada açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklar. Website’nin düzgün çalışmasını engellemek veya bu yönde müdahale etmek için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’nın altyapısına makul olmayan veya orantısız bir yük bindiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

MÜLKİYET HAKLARI

İçerik, organizasyon, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili diğer konular, ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülki (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet) hakları altında korunmaktadır. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin herhangi bir parçasının sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Malzemenin Web sitesinden, İçerikten, Yarışmalardan ve/veya Hizmetlerden otomatik yöntemlerle veya diğer veri kazıma veya veri çıkarma şekilleriyle sistematik olarak toplanması, doğrudan veya dolaylı olarak, koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak için TheSoftware’in yazılı izni olmaksızın yasaktır. Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler aracılığıyla görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer malzemelerin mülkiyet haklarını elde etmezsiniz. TheSoftware tarafından Web sitesine veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya malzeme göndermek, söz konusu bilgi ve/veya malzemeye ilişkin herhangi bir haktan feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları TheSoftware’in ticari markalarıdır. Web sitesinde veya Hizmetler aracılığıyla görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE HYPERLINK OLUŞTURMA, CO-BRANDING, “FRAMING” VEYA WEB SİTESİNE REFERANS VERME YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmedikçe, hiç kimse web sitesine veya internet mekanlarına (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesinin belli bölümleri) hiçbir nedenle hyperlink oluşturamaz. Ayrıca, web sitesinin “framing” yapılması ve/veya web sitesinin Uniform Resource Locator’ı (URL) herhangi bir ticari veya ticari olmayan ortamda TheSoftware’nin önceden, açık, yazılı izni olmaksızın referans gösterilmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür içerik veya etkinliği kaldırmak veya durdurmak için web sitesiyle işbirliği yapmayı açıkça kabul edersiniz. Burbya, bu tür ilişkilendirmeye ilişkin her türlü zarardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞİKLİK

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği yalnız takdir yetkimizle düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

DOWNLOADLERDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN REDDİ

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirmeyi kendi sorumluluklarına göre yaparlar. Yazılım, bu tür indirmelerin virüs ve solucanlar dahil olmak üzere bozucu bilgisayar kodlarından arındırıldığına dair hiçbir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware, her bir ebeveyni, yan kuruluşları ve iştirakleri ve bunların her bir üyesi, yöneticisi, müdürü, çalışanı, temsilcisi, ortakları, markaları veya diğer ortakları adına, Web Sitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya katılmanız nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir ve tüm taleplerden, masraflardan (makul avukat ücretleri dahil), zararlardan, davalardan, maliyetlerden, taleplerden ve/veya hükümlerden tamamen muaf tutmayı kabul edersiniz: (a) Web Sitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya ilişkin kullanımınız; (b) Bu Anlaşmanın ihlali; ve/veya (c) diğer bir bireyin ve/veya varlığın haklarının ihlali. Bu paragraftaki hükümler, TheSoftware’a, her bir ebeveynine, yan kuruluşlarına ve/veya iştiraklerine, ve bunların her bir yöneticisi, müdürü, üyesi, çalışanı, temsilcisi, hissedarı, lisans sahibi, tedarikçisi ve/veya avukatına yarar sağlamak içindir. Bu bireylerin ve varlıkların her biri, bu hükümleri doğrudan kendi adına sizin aleyhinize ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web sitesi, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenler de dahil olmak üzere diğer İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların üzerinde kontrol sahibi olmadığından, burada üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların mevcut olmadığını kabul edersiniz ve bu konuda TheSoftware’nin sorumlu olmadığını onaylarsınız. Dahası, TheSoftware, üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklardaki veya bunlardan erişilebilen herhangi bir hüküm ve koşul, gizlilik politikası, içerik, reklam, hizmet, ürün ve/veya diğer materyalleri desteklemez ve buna ilişkin sorumlu veya yükümlü değildir ya da bundan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıp için sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web sitesinin kullanımı ve Web sitesiyle ilişkili olarak veya Web sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesinin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan diğer tüm kişisel bilgileri, Gizlilik Politikamızın şartları doğrultusunda kullanma hakkımızı saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için Lütfen Burayı Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun ya da olmasın, herhangi bir bireyin Web sitesinin çalışmasına zarar verme, yok etme, müdahale, tahrip etme ve/veya başka bir şekilde karışmasına yönelik herhangi bir girişim, ceza ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, mevcut yasalar ve eşitlik ilkesine uygun olarak herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı bu konuda tüm tedbirleri alarak etkin bir şekilde takip edecektir.