Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRINGAR AV AVTALET

Du samtycker till de villkor och bestämmelser som anges i Avtalet beträffande din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och hela avtalet mellan dig och Programvaran beträffande din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, framställningar, garantier och/eller överenskommelser beträffande webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan efter vårt eget gottfinnande, utan att ge dig någon specifik avisering. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du till att följa alla villkor och bestämmelser som anges i Avtalet som då gäller. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRÄVAN

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för individer som kan ingå bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) år har du inte tillåtelse att använda och/eller komma åt Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderblanketter kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från Webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på Webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tillverkare eller distributörer av sådana objekt från tredje part. TheSoftware intygar inte att beskrivningarna av dessa objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att skaffa produkter och/eller tjänster från Webbplatsen eller för eventuell tvist med produktsäljaren, distributören och slutkonsumenterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för eventuella påståenden i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på Webbplatsen.

TÄVLINGAR

Tillfälligtvis erbjuder TheSoftware promotionpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga Tävlingsregistreringsblanketten och godkänna de officiella Tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling kan du delta för chansen att vinna genom varje Tävling erbjudna promotionpriser. För att delta i Tävlingarna som visas på webbplatsen måste du först fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten fullständigt. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig Tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla Tävlingsregistreringsdata där det beslutas, enligt TheSoftwares ensamrätt och suverän diskretion, att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) den Tävlingsregistreringsdata du lämnade är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra kriterierna för Registreringsdata, enligt dess ensamma beslut.

LICENSGIVANDE

Som användare av Webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig och begränsad licens att komma åt och använda Webbplatsen, Innehållet och tillhörande material i enlighet med Avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda Webbplatsen och Innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar eller Tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssökningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, imitera, klonera, hyra ut, leasa, sälja, ändra, dekompilera, demontera, återigen, eller överföra Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar eller Tjänster eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i Avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa Webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta någon åtgärd som lägger en orimlig eller oproportionerlig belastning på Programvarans infrastruktur. Ditt rätt att använda Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar eller Tjänster är inte överförbart.

UPPHOVSRÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, digital konvertering, programvaran, tjänsterna och andra frågor relaterade till webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna från din sida är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom automatiska medel eller någon annan form av webbskrapning eller dataextraktion för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller via och genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla associerade grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller via och genom tjänsterna är äganderätten tillhör sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan det tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga tillstånd är strängt förbjuden.

ATT LÄNKA TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OCH/ELLER REFERERA TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBUDEN

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware får ingen länka till Webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesskyddat material), till deras webbplats eller webbplats för något skäl. Vidare är ‘framing’ av Webbplatsen och/eller refererande till Uniform Resource Locator (‘URL’) för Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium förbjudet utan föregående, uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller upphöra, vid behov, sådant innehåll eller sådan aktivitet. Du erkänner härmed att du kommer att vara ansvarig för alla skador som är förknippade därmed.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten i vårt eget gottfinnande att redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

INFORMATION OM ANSVAR FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du godkänner att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och systerbolag, och var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, medmärkesinnehavare och/eller andra partners, oskadliga från och mot alla krav, kostnader (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar som helst, framställda av någon tredje part på grund av eller som uppkommer ur: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din överträdelse av någon annans rättigheter. Bestämmelserna i detta avsnitt är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller systerbolag, och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och juridiska personer har rätt att på egen vägnar göra gällande och genomdriva dessa bestämmelser gentemot dig direkt.

TREDJEPARTSSAJTER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har någon kontroll över sådana tredjepartssajter och/eller resurser, erkänner och godkänner du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartssajter och/eller resurser. Dessutom stöder TheSoftware inte och är inte ansvarig eller ansvarig för några villkor, integritetspolicys, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartssajter eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTEGRITETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och all kommentar, feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar in genom eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personlig identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Alla försök av individer, oavsett om de är TheSoftwares kunder eller ej, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt ingripa i Drift av Webbplatsen utgör ett brott mot straff- och civilrätt och TheSoftware kommer att aktivt vidta alla nödvändiga rättsmedel mot varje enskild individ eller enhet som är inblandad i sådana handlingar i största möjliga mån tillåtet enligt lag och rättvisa.