Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot några e-postmeddelanden kan du alltid välja att avsluta prenumerationen när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna sekretesspolicy ger meddelande om de standarder och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som tillhandahålls av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna sekretesspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingspraxis och på vilka sätt din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så vänligen kolla tillbaka regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt tillhandahålls, till exempel när våra besökare begär information, köper eller skriver in sig för tjänster, öppnar en kundsupportbehandlingstjänst, lämnar in CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver några av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, lämnar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du ger personligt identifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att skicka ut bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster efter eget gottfinnande. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarufamiljen, Programvarans auktoriserade agenter och andra leverantörer av varor och tjänster som Programvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som löfte eller garanti om intäkter. Intjäningsmöjligheterna är helt beroende av personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ner. Vi påstår inte att detta är ett ‘bli rik-snabbt-schema’, och du bör inte heller se det på det sättet.

B. Informationen om icke-identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de webbplatser för programvaran som besökts. Programvaran samlar in denna information i syfte att bestämma kundservice och webbplatsens behov. Detta görs genom användning av viss teknik, inklusive ”kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsatt information om programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personidentifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en kaka och du kan vägra den.

C. Din webbplats för programvaran, servern, anslagstavlorna, forumet, webbplatser från tredje part:

Information som du avslöjar i en offentlig plats, inklusive på anslagstavla, chatt-rum eller webbplats som Programvaran kan erbjuda dig som en del av dina Programvaran-tjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Programvaran kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller Programvarans webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter inte relaterade till Programvaran. Programvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicyerna för de platser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utöver vad som sagts och i enlighet med gällande lagar, samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala myndigheter i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som skickats till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderättigheter. För att uppfylla sådana samarbets- och åtgärdssyften samt i enlighet med gällande lagar kan programvaran vara skyldig att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag för att följa lagar, regler eller regeringens förfrågan; om sådan informationsoffentliggörelse är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomarna hos programvaran eller andra. I samband med en eventuell försäljning eller överföring av något av sina intressen i programvaran samt programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra dina uppgifter (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du har lämnat till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller -tjänster; som godtar att vara programvarans efterträdare vad gäller underhåll och skydd av information som samlats in och underhålls av programvaran; och som godtar skyldigheterna i denna policyförklaring.