Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

S strinjanjem s pogoji, opisanimi v pogodbi, se strinjate z uporabo spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med vami in programsko opremo glede vaše uporabe spletne strani ter nadomesti vse prejšnje ali istočasne pogodbe, predstavitve, jamstva in/ali razumevanje glede spletne strani. Pogodbo lahko po lastni presoji občasno spremenimo, brez posebnega obvestila vam. Najnovejša pogodba bo objavljena na spletni strani in pred uporabo spletne strani jo je priporočljivo pregledati. S svojo nadaljnjo uporabo spletne strani in/ali storitev se strinjate, da se boste držali vseh pogojev in določil v pogodbi, ki veljajo ob tistem času. Zato redno preverjajte to stran glede posodobitev in/ali sprememb.

ZAHTEVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe po veljavni zakonodaji. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Izvajalej storitev trgovca

Z izpolnitvijo ustreznih naročilnih obrazcev lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve preko spletne strani. Na spletni strani predstavljeni izdelki in/ali storitve lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji teh izdelkov tretjih oseb. Program ne predstavlja ali ne jamči, da so opisi teh izdelkov natančni ali popolni. Razumete in se strinjate, da program ni odgovoren ali odgovoren na noben način zaradi vaše nesposobnosti, da pridobite izdelke in/ali storitve preko spletne strani ali zaradi kateregakoli spora s prodajalcem, distributerjem izdelkov in končnimi uporabniki. Razumete in se strinjate, da program ne bo odgovoren vam ali tretji osebi za kakršnekoli zahtevke v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki jih ponuja spletna stran.

TEKMOVANJA

Podjetje TheSoftware občasno ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v povezavi s prijavnico za ustrezno tekmovanje ter s strinjanjem z Uradnimi pravili tekmovanja, ki se uporabljajo za vsako tekmovanje, se lahko prijavite za možnost, da osvojite promocijske nagrade, ki se ponujajo preko vsakega tekmovanja. Za sodelovanje v tekmovanjih, prikazanih na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezno prijavnico. Strinjate se, da zagotovite resnične, natančne, trenutne in celovite podatke o registraciji za tekmovanje. Podjetje TheSoftware si pridržuje pravico zavrniti katere koli podatke o registraciji za tekmovanje, če se ugotovi, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in / ali (ii) podatki o registraciji za tekmovanje, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvajajoči se ali na kakršen koli drug način nesprejemljivi. Podjetje TheSoftware si lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni kriterije podatkov o registraciji.

DODELITEV LICENCE

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicna in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadarkoli iz kakršnegakoli razloga prekine to licenco. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za iskanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstaviti, inženirsko preobrniti ali prenašati spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali kakršnekoli njihove dele. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki v dogovoru niso izrecno dodeljene. Ne smete uporabiti nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motila ali poskušala motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi preobremenil infrastrukturo Programske opreme s prekomernim in nesorazmernim obremenjevanjem. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestavljanje, magnetno prevajanje, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletnim mestom, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Prepovedano je kopiranje, razširjanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s samodejnimi sredstvi ali katero koli drugo obliko brskanja ali izvlečenja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, sestavljanja, podatkovne baze ali imenika brez pisnega dovoljenja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na ali prek spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Objava informacij ali gradiva na spletnem mestu ali prek storitev, ki jih zagotavlja TheSoftware, ne pomeni odpovedi kakršnih koli pravic do teh informacij in/ali gradiva. TheSoftware ime in logotip ter vsa povezana grafika, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu ali prek storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katerekoli blagovne znamke brez ustrezne pisne privolitve lastnika je strogo prepovedana.

HYPERLINKIRANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDING, “FRAMANJE” IN/ALI SKLICOVANJE NA SPLETNO STRAN PREPOVEDANO

Razen če izrecno pooblasti TheSoftware, nihče ne sme ustvariti hiperpovezave do Spletne strani ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, znamčenje ali avtorsko gradivo) na svojo spletno stran ali spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano ”framiranje” Spletne strani in/ali sklicevanje na enotni lokator virov (”URL”) Spletne strani v komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware. Posebej se strinjate, da boste s Spletno stranjo sodelovali pri odstranjevanju takšne vsebine ali dejavnosti ali prenehanju le-te. S tem izrecno priznavate, da ste odgovorni za morebitno škodo, ki izhaja iz tega.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMEMBA

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo kateri koli dokument, informacijo ali drugo vsebino, ki se prikazuje na spletnem mestu.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO POGOJENO Z PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletnega mesta na lastno odgovornost. TheSoftware ne nudi nobene garancije, da so takšni prenosi brez okuženih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na, viruse in črve.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste TheSoftware, vsi njihovi starši, podružnice in povezane družbe ter vsak od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-podpisovalcev in/ali drugih partnerjev, obvarovali pred kakršnimi koli zahtevki, stroški (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), škodami, tožbami, stroški, zahtevami in/ali sodbami, ki jih vloži katera koli tretja oseba zaradi ali v zvezi z: (a) vašo uporabo spletne strani, storitev, vsebine in/ali sodelovanjem v katerem koli tekmovanju; (b) kršitvijo sporazuma s strani vas; in/ali (c) kršitvijo pravic drugega posameznika in/ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb, ter vsakega od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencorjev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsaka od teh posameznikov in entitet ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja in izvršuje v svojem imenu.

Spletne strani tretjih oseb

Spletna stran lahko vsebuje povezave in/ali vas napoti na druge spletne strani in/ali vire, vključno, vendar ne omejeno na tiste, ki jih upravljajo tretje osebe. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, se s tem strinjate in priznavate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali obvezan za kakršne koli pogoje in določila, pravilnike o zasebnosti, vsebine, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na teh spletnih straneh ali virih ali za morebitno škodo in/ali izgube, ki izhajata iz tega.

POLITIKA ZASEBNOSTI/PODATKI O OBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, registracijskih podatkov in/ali materialov, ki jih pošljete preko ali v povezavi s spletno stranjo, je podvržena naši politiki zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh drugih osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, v skladu s pogoji naše politike zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus poškodovanja, uničenja, poseganja, vandalizma in/ali kakršnega koli drugega vmešavanja v delovanje spletne strani, s strani posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftwarea ali ne, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo dosledno ukrepal in uporabil vse zakonite ukrepe v zvezi s tem proti vsaki kršiteljski osebi ali entiteti v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon in pravičnost.