Termenii

DOMENIU DE APLICARE ȘI MODIFICARE A ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în Acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a Site-ului. Acordul constituie întregul și unicul acord între dvs. și Software-ul cu privire la utilizarea dvs. a Site-ului și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentări, garanții și/sau înțelegeri referitoare la Site. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dvs. Cel mai recent Acord va fi postat pe Site, iar dvs. ar trebui să-l revizuiți înainte de a utiliza Site-ul. Prin continuarea utilizării Site-ului și/sau a Serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acordul în vigoare la momentul respectiv. Prin urmare, trebuie să verificați regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și Serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte juridic valabile în conformitate cu legea aplicabilă. Website-ul și Serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele cu vârsta sub optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa Website-ul și/sau Serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de vânzător

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține, sau încerca să obțineți, anumite produse și/sau servicii de pe Website. Produsele și/sau serviciile prezentate pe Website pot conține descrieri furnizate direct de către producătorii sau distribuitorii de terțe părți ai acestor articole. TheSoftware nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dumneavoastră de a obține produse și/sau servicii de pe Website sau pentru orice dispută cu vânzătorul produsului, distribuitorul și consumatorii finali. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță parte pentru orice cerere legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe Website.

CONCURSURI

Ocazional, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul Concursurilor. Oferind informații reale și precise în legătură cu formularul de înregistrare aferent Concursului aplicabil și acceptând Regulile Oficiale ale fiecărui Concurs, puteți participa pentru o șansă de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare Concurs. Pentru a participa la Concursurile prezentate pe Site, trebuie mai întâi să completați în întregime formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați datele de înregistrare ale Concursului adevărate, precise, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare la Concurs în cazul în care se constată, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare la Concurs pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în alt fel. TheSoftware poate modifica oricând criteriile privind datele de înregistrare, în discreția sa exclusivă.

ACORD DE LICENȚĂ

În calitate de utilizator al Website-ului, vi se acordă un drept de utilizare neexclusiv, neretransmisibil, revocabil și limitat de a accesa și utiliza Website-ul, Conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Softul poate rezilia acest acord în orice moment, pentru orice motiv. Puteți utiliza Website-ul și Conținutul pe un singur computer în scop personal, non-comercial. Nicio parte a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem de căutare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, demonta, dezasambla, a regresa invers ingenieria sau transfera Website-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile sau orice parte a lor. Softul își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate în mod explicit prin Acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu buna funcționare a Website-ului. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care să impună o încărcătură nerezonabilă sau disproportională asupra infrastructurii Softului. Dreptul dvs. de a utiliza Website-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile nu poate fi transferat.

DREPTURI PROPRIETARE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilația, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extracția sistematică a materialului de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de colectare de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau director fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii. Publicarea informațiilor sau a materialelor pe Website sau prin intermediul Serviciilor de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware și toate graficele, pictogramele și numele de servicii asociate sunt mărci ale TheSoftware. Toate celelalte mărci înregistrate care apar pe Website sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi. Utilizarea oricărei mărci fără consimțământul scris explicit al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HIPERLINKAREA LA SITE, CO-BRANDING, “FRAMING” ȘI/SAU REFERINȚA LA SITE ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este expres autorizată de către TheSoftware, nimeni nu poate crea o hiperlegătură la Site sau la porțiuni ale acestuia (inclusiv, dar fără limitare la, logotipuri, mărci înregistrate, branduri sau materiale protejate de drepturi de autor), către site-ul sau locul web propriu în niciun scop. Mai mult, ”framing” la Site și/sau referința la Identificatorul de Resurse Uniforme (”URL”) al Site-ului în orice mediu commercial sau non-commercial, fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord în mod specific să cooperați cu Site-ul pentru a elimina sau întrerupe, după caz, orice conținut sau activitate de acest fel. Prin prezenta recunoașteți că veți fi răspunzător pentru orice daune asociate acestora.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

În rezerva noastră exclusivă ne rezervăm dreptul de a edita și/sau șterge orice document, informație sau alt conținut care apare pe website.

DISCLAIMER PENTRU DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. Software-ul nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt libere de coduri de corupție pentru computere, incluzând, dar fără a se limita la viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Sunteți de acord să îmbunațiți și să mențineți CompaniaSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-mărcile și/sau ceilalți parteneri nevinovați de orice și toate revendicările, cheltuielile (inclusive onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, solicitările și/sau hotărârile, făcute de orice terță parte în urma sau în legătură cu: (a) utilizarea dvs. a site-ului web, serviciilor, conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea dvs. a drepturilor altei persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul CompanieiSoftware, fiecărui dintre părinții lor, filialelor și/sau afiliaților lor, precum și fiecăruia dintre ofițeri, directori, membri, angajați, agenți, acționari, licențiatori, furnizori și/sau avocați. Fiecăreia dintre aceste persoane și entități îi este permis să revendice și să aplice direct aceste prevederi în numele propriu.

SITE-URI TERȚE

Site-ul poate furniza legături și/sau vă poate îndruma către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizorii terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse terțe, vă recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. Mai mult, TheSoftware nu aprobă și nu este responsabil sau răspunzător pentru nicio condiție, politică de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de la aceste site-uri web sau resurse terțe, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea Website-ului, precum și toate comentariile, feedback-urile, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu Website-ul sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea Website-ului și orice altă informație personal identificabilă furnizată de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, faceți clic aici.

Orice încercare de către orice individ, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a dăuna, distruge, manipula, vandaliza și/sau interveni în funcționarea Website-ului, este o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu diligență toate mijloacele legale și echitabile împotriva oricărui individ sau entitate care săvârșește astfel de acțiuni, în măsura cea mai permisă de lege și echitate.