Polityka Prywatności

Przez kliknięcie przycisku “Kontynuuj” udzielasz nam zgody na wysyłanie Ci e-maili dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdej wiadomości.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających witryny w Sieci, które są własnością i są obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach gromadzenia informacji oraz o sposobach wykorzystania Twoich informacji. Ta polityka może się zmieniać, dlatego prosimy regularnie sprawdzać te informacje.

A. Dane osobowe:

Dane specyficzne dotyczące odwiedzających witrynę internetową oprogramowania są zazwyczaj uzyskiwane tylko wtedy, gdy takie informacje są dobrowolnie podawane, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, zgłaszają zgłoszenie dotyczące obsługi klienta, przesyłają informacje z życiorysu do możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają od Ciebie przekazania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesyłasz swoje CV lub żądasz określonego rodzaju informacji. Kiedy przekazujesz dane osobowe do oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one wykorzystywane do spełnienia Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, żeby oprogramowanie wykorzystywało te informacje w celach dodatkowych. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług oprogramowania. W przypadku braku jakichkolwiek instrukcji od Ciebie, oprogramowanie może używać informacji, które podasz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm oprogramowania, autoryzowanych agentów oprogramowania oraz innych dostawców dóbr i usług, z którymi oprogramowanie ma relacje i oferty, które mogą Cię zainteresować.

Przykłady zawarte w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica ani gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy całkowicie zależy od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w to. Nie przedstawiamy tego jako “schemat bogacenia się”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne) identyfikowalne:

W ogólności, oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych witrynach oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i witryn. Dokonujemy tego za pomocą pewnych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia, która może być użyta do dostarczania odwiedzającemu dostosowanych informacji o usługach oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała cię, gdy otrzymasz ciasteczko i możesz je odrzucić.

C. Strona Twojego oprogramowania, serwer, tablice ogłoszeniowe, forum, strony trzecich:

Informacje, które ujawniasz publicznie w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, czacie lub na stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie jako część usług Oprogramowania, są dostępne dla każdego, kto odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może ochronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto strony internetowe Oprogramowania zawierają linki do stron należących do stron trzecich niezwiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które mogą być ujawniane na tych stronach i zaleca przejrzenie polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Pomimo powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Oprogramowanie w pełni współpracuje z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w sprawie wszelkich dochodzeń dotyczących jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przekazywanych do Oprogramowania) lub rzekomych nielegalnych działań każdego użytkownika Usługi i podejmuje rozsądne działania w celu ochrony swoich praw własności. W ograniczonym zakresie osiągnięcia takiej współpracy i działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych identyfikujących osobę. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu spełnienia prawa, regulacji lub żądania rządu; jeżeli ujawnienie takie jest niezbędne lub właściwe do działania Oprogramowania; lub ochrony praw lub mienia Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek udziałów w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu i innych stronach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie tylko, imienia, informacji adresowych i innych informacji podanych Oprogramowaniu) do podmiotu trzeciego, który koncentruje się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą interesu Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji zbieranych i przechowywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na obowiązki określone w niniejszym oświadczeniu polityki.