Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden door onderaan elke e-mail op de link te klikken.

De Software respecteert de privacy van iedere individu die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft melding van de standaarden en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers wordt verstrekt aan websites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief The Software en The Software. Deze privacyverklaring geeft melding van onze praktijken voor het verzamelen van informatie en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan af en toe veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt doorgaans specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, diensten kopen of inschrijven, een klantondersteuningsverzoek openen, sollicitatie-informatie verstrekken voor werkgelegenheidsmogelijkheden, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor extra doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie te sturen over uw software-services. Zonder enige instructies van u kan de software de verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de software-familie van bedrijven, gemachtigde software-agenten en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u zouden kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden gezien als een belofte of garantie op inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën en technieken gebruikt en de inspanningen die worden geleverd. We presenteren dit niet als een “rijk worden-systeem” en dat moet je ook niet zo zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en de behoeften van de website te bepalen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt weigeren deze te accepteren.

C. Uw De Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, Externe sites:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een bulletin board, een chatroom of een website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die deze ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten de websites van de Software links naar sites van derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan om de privacybeleidsverklaringen van die sites te raadplegen die u bezoekt.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de Software volledig samen met overheidsinstanties op staats-, lokaal- en federaal niveau bij elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé- elektronische communicatie verzonden naar de Software) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om zijn eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het verwezenlijken van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan het nodig zijn dat de Software persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaakt. Bovendien kan de Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de Software te laten functioneren; of om de rechten of eigendom van de Software of anderen te beschermen. In verband met de potentiële verkoop of overdracht van enig belang in de Software en de Software en andere websites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de Software het recht om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u heeft verstrekt aan de Software) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om op te treden als de opvolger van de Software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die is verzameld en onderhouden door de Software; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.