Vilkår

OMFANG OG ENDRINGER AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er angitt i avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den eneste og fullstendige avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter vårt eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettstedet. Ved fortsatt bruk av nettstedet og/eller tjenestene samtykker du herved i å overholde alle vilkår og betingelser som er angitt i avtalen som gjelder på det tidspunktet. Du bør derfor regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for personer som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle bestillingsskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike varer. TheSoftware representerer ikke eller garanterer at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet, eller for eventuelle tvister med selger, distributør eller sluttbrukerforbrukere av produktet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringsspriser og andre premier via konkurranser. Ved å gi sannferdig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranseregistreringsformularen og ved å akseptere de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å få sjansen til å vinne de promoterte premiene gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som vises på nettsiden, må du først fullføre den aktuelle påmeldingsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å gi sannferdig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranse registreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurranseregistreringsdata der det bestemmes, etter TheSoftwares ene og uavhengige skjønn, at: (i) du bryter med en hvilken som helst del av avtalen; og/eller (ii) de konkurranseregistreringsdataene du har oppgitt er ufullstendige, svindelaktige, dupliserte eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst endre registreringsdatakriteriene etter eget skjønn.

LISENSGIVELSE

Som bruker av nettsiden, får du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilknyttet materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i noen informasjonsinnhentingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere ingenjørere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen del av dette. Programvaren forbeholder seg eventuelle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettsidens riktige funksjon. Du kan ikke gjøre noe som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

EIERRETTIGHETER

Innhold, organisering, grafikk, design, kompilasjon, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, distribusjon, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenestene ved hjelp av automatiske midler eller annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilasjon, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettighet til slik informasjon og/eller materiale. TheSoftware-navnet og logoen, samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene tilhører sine respektive eiere. Bruk av et varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERKOBLING TIL NETTSIDEN, SAMBRUK, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERERING TIL NETTSIDEN FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen linke til nettsiden eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale) på deres nettside eller nettsted av noen grunn. Videre er det strengt forbudt å ‘frame’ nettsiden og/eller referere Uniform Resource Locator (“URL”) for nettsiden i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten forhåndsgodkjent, skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesielt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller avslutte, etter behov, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med dette.

REDIGERING, SLETTING OG ENDRING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette ethvert dokument, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelig dataprogramvare, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å skadesløsholde og holde TheSoftware, deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkantilke brandpartnere og/eller andre samarbeidspartnere, uten skade, tap eller ansvar ved krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer, reist av en tredjepart på grunn av eller oppstått som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andre enkeltpersoners og/eller entiteters rettigheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver enkelt av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTS NETTSIDER

Nettstedet kan tilby lenker til og/eller henvise deg til andre internett nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som er eid og drevet av Tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsider og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjeparts nettsider og/eller ressurser. Videre støtter TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig for, noen vilkår og betingelser, personvernpolicyer, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller andre materieller på eller tilgjengelig fra slike tredjeparts nettsider eller ressurser, eller for noe skade eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERN/BESØKENDE INFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender gjennom eller i sammenheng med nettsiden, er underlagt vår personvernspolicy. Vi reserverer oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon du gir oss, i samsvar med vilkårene i vår personvernspolicy. For å se vår personvernspolicy, vennligst klikk her.

Enhver forsøk fra enkeltperson, enten de er en TheSoftware-kunde eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er brudd på straffeloven og sivilretten, og TheSoftware vil aktivt forfølge enhver form for rettsmiddel mot enhver individ eller enhet som bryter denne loven i den videste grad lovlig tillatt og lovmessig rettferding.