Feltételek

AZ EGYSZERŰSÍTETT MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Ön hozzájárul a honlap használatára vonatkozó Megállapodásban meghatározott feltételek elfogadásához. A Megállapodás kizárólagos és egyetlen megállapodást képez Ön és a Szoftver között a honlap használatával kapcsolatosan, és felülbírálja minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, képviseletet, garanciát és/vagy megértést a honlappal kapcsolatban. Fenntartjuk a jogot, hogy időnként és kizárólagos belátásunk szerint módosítsuk a Megállapodást, anélkül, hogy kifejezett értesítést adnánk Önnek. A legfrissebb Megállapodás a honlapon lesz közzétéve, és meg kell tekintenie a Megállapodást a honlap használata előtt. A honlap és/vagy szolgáltatásainak további használatával Ön elfogadja, hogy betartja a Megállapodásban foglalt összes feltételt és feltételt, amelyek az adott időpontban hatályosak. Ezért rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt az frissítésekért és/vagy változtatásokért.

KÖVETELMÉNYEK

A webhely és a szolgáltatások kizárólag olyan személyek számára érhetők el, akik jogilag kötelező erejű szerződéseket köthetnek az alkalmazandó jog szerint. A webhelyet és a szolgáltatásokat nem szánták tizennyolc (18) év alatti személyek használatára. Ha tizennyolc (18) év alatti vagy, nincs engedélyed a webhely és/vagy a szolgáltatások használatára és/vagy hozzáférésére.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Szállítói szolgáltatások

A megfelelő vásárlási rendelőlapok kitöltésével bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet vagy megpróbálhat szerezni a webhelyről. A webhelyen bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásai közvetlenül a harmadik fél szállítók vagy forgalmazók által biztosítottak. A TheSoftware nem állítja vagy garanciazza, hogy ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak a leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen módon nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a termékek és/vagy szolgáltatások webhelyről történő beszerzésének képtelensége vagy a termék eladójával, forgalmazójával és felhasználói végfelhasználókkal fennálló vitáiért. Ön megérti és elfogadja, hogy a TheSoftware nem felel önnek vagy bármely harmadik félnek semmilyen igénnyel kapcsolatosan a webhelyen kínált bármelyik termék és/vagy szolgáltatás miatt.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós díjakat és egyéb jutalmakat kínál Versenyeken keresztül. Az adott Verseny regisztrációs űrlapjában valós és pontos információk megadásával, valamint az adott Versenyre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzat elfogadásával lehetőséget kapsz a promóciós díjak megszerzésére. A honlapon szereplő Versenyekre való belépéshez először ki kell töltened az adott belépési űrlapot. Elvállalod, hogy valós, pontos, aktuális és teljes Verseny Regisztrációs Adatokat nyújtasz. A TheSoftware jogosult elutasítani bármilyen Verseny Regisztrációs Adatot, ha a TheSoftware kizárólagos döntése szerint megállapításra kerül, hogy: (i) megszegted a Szerződés bármely részét; és/vagy (ii) a szolgáltatott Verseny Regisztrációs Adat hiányos, csalás vagy többszörösen előforduló, vagy másképpen elfogadhatatlan. A TheSoftware bármikor megváltoztathatja a Regisztrációs Adatok követelményeit a saját belátása szerint.

LICENC ADOMÁNYOZÁS

A webhely felhasználójaként nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott jogot biztosítunk önnek a webhely, a tartalom és a kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférésre és használatra a Megállapodásnak megfelelően. A szoftver bármikor megszüntetheti ezt a licencet bármilyen okból. A webhelyet és a tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes, nem kereskedelmi célra. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások semmilyen formában nem másolhatók le vagy építhetők be semmilyen információ-visszakereső rendszerbe, sem elektronikus, sem mechanikus módon. Nem használhatja, másolhatja, utánzathatja, klónozhatja, bérelheti, bérbe adhatja, értékesítheti, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszerelheti, visszafejtheti vagy átadhatja a webhelyet, a tartalmat, a versenyeket és/vagy a szolgáltatásokat vagy ezek bármely részét. A szoftver fenntartja azon jogokat, amelyeket a Megállapodásban nem nyilvánvalóan adományozott. Nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint a webhely megfelelő működésének zavarására vagy megpróbáltatására. Nem hozhat olyan intézkedést, amely aránytalan vagy túlzott terhet ró a TheSoftware infrastruktúrájára. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások használati joga nem átruházható.

SZERZŐI JOGOK

A Tartalom, a szervezet, a grafika, a design, a gyűjtemény, az átalakítás, a digitális átalakítás, a szoftver, a szolgáltatások és más a Webhelyre, Tartalomra, Versenyekre és Szolgáltatásokra vonatkozó kérdések vonatkozásában védettek a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és más tulajdonvédelmi (ideértve, de nem kizárólag, szellemi tulajdon) jogok alatt. Az Ön által a Webhely, Tartalom, Versenyek és/vagy Szolgáltatások bármely részének másolása, újraosztása, közzététele vagy értékesítése szigorúan tilos. A tartalom rendszeres kinyerése a Webhelyről, a Tartalomból, a Versenyekből és/vagy a Szolgáltatásokból automatizált eszközökkel vagy más formában, például bármilyen kaparás vagy adatkihozás, tilos a TheSoftware írásos engedélye nélkül a dokumentumok, szoftverek, szolgáltatások vagy egyéb anyagok megtekintéséhez vagy általuk. Az információ vagy anyag közzététele a Webhelyen vagy a Szolgáltatásokon keresztül a TheSoftware által nem jelenti az ilyen információ és/ vagy anyagok feladásáról vagy visszavonásáról való lemondást. A TheSoftware név és logó, valamint az összes kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatásnevek a TheSoftware védjegyei. Az összes többi védjegy, amely a Webhelyen vagy a Szolgáltatásokon keresztül megjelenik, az adott tulajdonos tulajdona. Az adott védjegy használata az érintett tulajdonos kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

AZ OLDALRA MUTATÓ, CO-BRANDING, “FRAMING” ÉS/VAGY AZ OLDALRA VALÓ HIVATKOZÁS TILOS

Hacsak a TheSoftware kifejezetten nem engedélyezi, senki nem helyezhet linket az Oldalra, vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólagosan a logót, a védjegyeket, a márkanevet vagy a szerzői jog által védett anyagokat) weboldalára vagy webes helyszínére semmilyen okból. Továbbá, az Oldal ”framing”-ja és/vagy az Oldal Egyenletes Forrásazonosítója (”URL”) való felhasználása kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiumokban a TheSoftware előzetes, kifejezett írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezik, hogy együttműködik az Oldallal annak érdekében, hogy eltávolítsa vagy megszüntesse a ilyen tartalmakat vagy tevékenységeket. Elismeri, hogy felelős és felelősségteljes az ezzel kapcsolatos károkért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Kizárólagos belátásunk szerint fenntartjuk a jogot annak szerkesztésére és/vagy törlésére bármely dokumentumnak, információnak vagy más tartalomnak, amely megjelenik a webhelyen.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT

A látogatók saját felelősségükre töltik le az információkat a webhelyről. A szoftver nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy ezek a letöltések mentesek a számítógépes kódok, beleértve, de nem kizárólagosan vírusokat és férgeket, megrontásától.

MEGTÉRÍTÉS

Elfogadod, hogy megtéríted és megőrzöd A Szoftver, valamint az ő szülővállalatuk, leányvállalataik és leányvállalataik, valamint a velük kapcsolatban álló tagjaik, tisztségviselőik, igazgatóik, alkalmazottaik, ügynökeik, társadalmi márkáik és/vagy más partnereik ártatlanságát bármilyen és minden állítással, költséggel (beleértve a méltányos ügyvédi díjat), kárral, perrel, költséggel, követeléssel és/vagy ítéletekkel szemben, amelyek bármely harmadik fél által történtek vagy felvetettek a következőkkel kapcsolatban: (a) a webhely, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely verseny használata; (b) a szerződés megsértése; és/vagy (c) egy másik személy és/vagy entitás jogainak megsértése. Ennek a bekezdésnek a rendelkezései a Szoftver, a szülő vállalatok, leányvállalataik és/vagy leányvállalataik, valamint a tisztségviselőik, igazgatóik, tagjaik, alkalmazottaik, ügynökeik, részvényeseik, jogosultjaik, beszállítóik és/vagy ügyvédeik javára szolgálnak. Ezek az egyének és entitások jogosultak arra, hogy közvetlenül érvényesítsék és érvényesítsék ezeket a rendelkezéseket ön ellen.

HARMADIK FELET KAPCSOLÓ WEBHELYEK

A Webhely linket biztosíthat és/vagy más internetes weboldalakra és/vagy erőforrásokra irányíthatja Önt, ideértve, de nem kizárólagosan, az Harmadik Fél Szolgáltatók által birtokolt és üzemeltetett weboldalakat. Mivel a TheSoftware nem befolyásolja ezeket harmadik fél webhelyeket és/vagy erőforrásokat, Ön itt elismeri és beleegyezik abba, hogy a TheSoftware nem felelős ezek harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségért. Továbbá, a TheSoftware nem támogatja, és nem vállal felelősséget semmilyen szerződési feltétel, adatvédelmi irányelv, tartalom, reklám, szolgáltatás, termék és/vagy egyéb anyag miatt az ilyen harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokon, vagy azokból eredő károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK

A weboldal használata, valamint minden hozzászólás, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag, amelyet a weboldalon keresztül vagy azzal kapcsolatban benyújt, az adatvédelmi szabályzatunk hatálya alá tartozik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Ön weboldalhasználatával kapcsolatos összes információt, valamint minden más személyazonosító adatot, amit Ön megad, a vonatkozó adatvédelmi szabályzatunk szerint használjunk fel. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez kattintson ide.

Bármely egyéni személy, legyen az TheSoftware ügyfél vagy sem, minden kísérlete a Weboldal működésének károsítására, megsemmisítésére, manipulálására, vandalizálására és/vagy bármilyen más módon való zavarására, büntető- és polgári jogszegésnek számít, és a TheSoftware minden törvény által megengedett és igazságban támogatott eszközzel hatékonyan szankcionálja minden ilyen jogsértő egyént vagy szervezetet.