Ehdot

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTOKSET

Hyväksyt näissä Ehdoissa määritellyt ehdot ja edellytykset verkkosivuston käytöllesi. Sopimus muodostaa ainoan ja ainoan sopimuksen sinun ja The Softwaren välillä verkkosivuston käyttöösi liittyen ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, edustukset, takuut ja/tai ymmärrykset verkkosivustoon liittyen. Voimme muuttaa Sopimusta aika ajoin yksinomaisessa harkintavallassamme ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Uusin Sopimus julkaistaan verkkosivustolla, ja sinun tulisi tarkistaa Sopimus ennen verkkosivuston käyttöä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä sitoudut noudattamaan kaikkia Sopimuksessa mainittuja ehtoja ja edellytyksiä, jotka ovat voimassa siihen aikaan. Siksi sinun tulisi säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten ja/tai muutosten varalta.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat saatavilla vain henkilöille, jotka voivat solmia laillisesti sitovia sopimuksia soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Verkkosivusto ja palvelut eivät ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) -vuotiaille henkilöille. Jos olet alle kahdeksantoista (18) -vuotias, sinulla ei ole lupaa käyttää tai päästä verkkosivustolle ja/tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyjän palvelut

Suorittamalla asiaankuuluvat tilauslomakkeet voit hankkia tai yrittää hankkia tiettyjä tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta. Verkkosivustolla esillä olevat tuotteet ja/tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka on toimittanut suoraan kolmannen osapuolen valmistajat tai jakelijat. Ohjelmisto ei takaa tai vakuuta, että tällaisten tuotteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole millään tavoin vastuussa sinun kyvyttömyydestäsi hankkia tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja asiakkaan välillä. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään vaatimuksesta, joka liittyy verkkosivustolla tarjottaviin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

Ajoittain TheSoftware tarjoaa kampanjapalkintoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Tarjoamalla totuudenmukaista ja tarkkaa tietoa kyseiseen kilpailuun liittyvällä rekisteröintilomakkeella ja hyväksymällä kunkin kilpailun viralliset säännöt, voit osallistua mahdollisuudesta voittaa tarjotut kampanjapalkinnot kunkin kilpailun kautta. Osallistuaksesi sivustolla näkyviin kilpailuihin sinun tulee ensin täyttää soveltuva osallistumislomake kokonaisuudessaan. Suostut toimittamaan totuudenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset kilpailurekisteröintitiedot. TheSoftwarella on oikeus hylätä mikä tahansa kilpailurekisteröintitieto, mikäli TheSoftwaren yksinomaisen harkinnan mukaan todetaan, että: (i) rikot sopimuksen mitä tahansa kohtaa; ja/tai (ii) toimittamasi kilpailurekisteröintitiedot ovat puutteellisia, vilpillisiä, kopioituja tai muuten hyväksyttäviä. TheSoftware voi muuttaa rekisteröintitietojen kriteerejä milloin tahansa omalla harkintansa mukaisesti.

LISENSSISOPIMUS

Verkkosivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävissä oleva, peruutettavissa oleva ja rajoitettu lisenssi päästäksesi käsiksi ja käyttääksesi verkkosivustoa, sisältöä ja niihin liittyvää materiaalia sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi milloin tahansa ja mistä syystä tahansa lopettaa tämän lisenssin. Voit käyttää verkkosivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden mitään osaa ei saa kopioida mihinkään muuhun muotoon eikä sisällyttää mihinkään tiedonhakujärjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, matkia, kloonata, vuokrata, vuokrata eteenpäin, myydä, muokata, purkaa, purkaa osiin, kääntää tai siirtää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita tai niiden mitään osaa. Ohjelmistolla on kaikki ne oikeudet, joita sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä verkkosivuston asianmukaista toimintaa. Et saa tehdä mitään toimenpidettä, joka aiheuttaa kohtuuttoman suurta rasitusta TheSoftwaren infrastruktuurille. Sinun oikeutesi käyttää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita eivät ole siirrettävissä.

OMAISUUSOIKEUDET

Sisältö, järjestely, grafiikka, suunnittelu, kokoaminen, magneettikäännös, digitaalinen muunto, ohjelmisto, palvelut ja muut verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvät asiat ovat suojattuja sovellettavien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, immateriaalioikeudet) nojalla. Verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja/tai palveluihin kuuluvan tai niistä saatavilla olevan osan kopioiminen, uudelleen jakaminen, julkaiseminen tai myyminen on ehdottomasti kielletty. Materiaalin systeemaattinen hakeminen verkkosivustosta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista automaattisin keinoin tai muulla tietojen kaaputtamista tai tietojen louhinnan tavalla kokoelman, kokoelman, tietokannan tai hakemiston luomiseksi suoraan tai välillisesti ilman TheSoftwaren kirjallista lupaa on kielletty. Et hanki omistusoikeuksia mihinkään verkkosivustolla, sisällössä, kilpailuissa ja/tai palveluissa nähtävään tai läpi nähtävään sisältöön, asiakirjaan, ohjelmistoon, palveluihin tai muihin materiaaleihin. TheSoftwaren tiedon tai materiaalin julkaiseminen verkkosivustolla tai palvelujen kautta ei merkitse luopumista minkäänlaisista oikeuksista kyseiseen tietoon ja/tai materiaaliin. TheSoftwaren nimi ja logo sekä kaikki niihin liittyvät grafiikat, ikonit ja palvelunimet ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut verkkosivustolla tai palvelujen kautta esiintyvät tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman kyseisen omistajan nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

VERKKOSIVUSTON HYPERLINKITTÄMINEN, YHTEISMERKITSEMINEN, “RAAMITTAMINEN” JA/TAI VIITTAAMINEN VERKKOSIVUSTOON ON KIELLETTYÄ

Ellei TheSoftwaren nimenomaan salli, kenenkään ei ole lupa hyperlinkittää verkkosivustoa tai sen osia (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, logoja, tavaramerkkejä, brändäystä tai tekijänoikeudella suojattua materiaalia) heidän verkkosivustolleen tai -tapahtumaan mistä tahansa syystä. Lisäksi Verkkosivuston ”raamittaminen” tai Verkkosivuston Uniform Resource Locator (”URL”) viittaaminen kaupalliseen tai ei-kaupalliseen mediaan ilman TheSoftwaren ennalta annettua, nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kiellettyä. Suostut erityisesti avustamaan Verkkosivustoa poistamaan tai lopettamaan tällaisen sisällön tai toiminnan, tarvittaessa. Myönnät täten tulevasi vastuulliseksi kaikista siihen liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUUTOS

Pidätämme oikeuden yksinomaisen harkintamme mukaan muokata ja/tai poistaa kaikki verkkosivustolla esiintyvät asiakirjat, tiedot tai muu sisältö.

VASTUUVAPAUTUS DOWNLOADIEN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA

Kävijät lataavat tietoja verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaita vioittavista tietokonekoodeista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, viruksiin ja matoihin.

VAHINGONKORVAUS

Suostut korvaamaan ja vapauttamaan TheSoftwaren, sen vanhemmat, tytäryhtiöt ja kumppanit, sekä kukin niiden jäsen, virkailija, johtaja, työntekijä, edustaja tai yhteistyökumppani loukkaantumisilta ja/tai ja ALLA Kuvatut kolmannen osapuolen vaatimukset, kustannukset (sisältäen asialliset asianajajan palkkiot), vahingot, kanteet, kulut ja/tai tuomiot erityisesti seuraavien takia: (a) sivuston, palveluiden, sisällön ja/tai kilpailujen käyttöösi; (b) sopimuksesi rikkominen; ja/tai (c) muiden yksilöiden ja/tai yksiköiden oikeuksien loukkaaminen. Tämä kappale on TheSoftwarelle, sen vanhemmille, tytäryhtiöille ja/tai kumppaneille edullinen, ja kukin em. henkilö ja yhteisö voi vaatia ja panna täytäntöön nämä määräykset suoraan sinua vastaan.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto voi tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muihin Internetin verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin sivustoihin. Koska TheSoftwarella ei ole valvontaa tällaisiin kolmansien osapuolien verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, myönnät täten, että TheSoftware ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi TheSoftware ei tue eikä ole vastuussa mistään ehtoista, yksityisyydensuojakäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista kyseisillä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai resursseissa, eikä mistään siitä aiheutuvista vahingoista ja/tai tappioista.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ/ KÄVIJÄTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkosivuston käyttö sekä kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröintitiedot ja/tai materiaalit, jotka lähetät sivuston kautta tai siihen liittyen, ovat Käyttöehtoihimme perustuvien tietosuojakäytäntöjemme alaisia. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja verkkosivuston käytöstäsi sekä kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka olet meille antanut, tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti. Voit tarkastella tietosuojakäytäntöjämme Klikkaa tästä.

Minkä tahansa yksilön, riippumatta siitä, onko hän TheSoftwaren asiakas vai ei, yritykset vahingoittaa, tuhota, sekaantua, vandalisoida tai muutoin häiritä verkkosivuston toimintaa, ovat rikollisia ja siviilioikeudellisia rikkomuksia. TheSoftware tulee päättäväisesti ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin tätä vastaan ja ajamaan kaikki saatavilla olevat oikeussuojakeinot suhteessa loukkaavaan yksilöön tai tahoon lain ja oikeudenmukaisuuden sallimissa rajoissa.