Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne som er beskrevet i Aftalen vedrørende din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fuldstændige og eneste aftale mellem dig og The Software vedrørende din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkårene og betingelserne i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante indkøbsordrer kan du opnå, eller forsøge at opnå, visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der præsenteres på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenterne eller -distributørerne af sådanne varer. Softwaren påtager sig ikke ansvaret for, eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at Softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og slutbrugere. Du forstår og accepterer, at Softwaren ikke er erstatningspligtig over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med eventuelle krav i forbindelse med de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware præmier og andre præmier gennem konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrence tilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage og få en chance for at vinde de præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger i konkurrencetilmeldingsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det afgøres, efter TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) konkurrencetilmeldingsdataene, du har angivet, er ufuldstændige, bedrageriske, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for registreringsdataene efter eget skøn.

LICENSGRANTERING

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at tilgå og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til personlig, ikke-kommerciel brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller services må reproduceres i nogen form eller indarbejdes i nogen informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje ud, leje, sælge, ændre, dekompilere, demontere, omvende ingeniør eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller services eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig enhver rettighed, der ikke eksplicit gives i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at interferere eller forsøge at interferere med hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke tage nogen handling, der påfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller services kan ikke overføres.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammensætningen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold i forbindelse med Hjemmesiden, Indholdet, Konkurrencer og Tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, videreudbredelse, offentliggørelse eller salg af nogen del af Hjemmesiden, Indholdet, Konkurrencer og/eller Tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra Hjemmesiden, Indholdet, Konkurrencer og/eller Tjenesterne ved brug af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudtrækning med henblik på at oprette eller compilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilation, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andet materiale, der vises på eller via Hjemmesiden, Indholdet, Konkurrencer og/eller Tjenesterne. Offentliggørelse af information eller materiale på Hjemmesiden, eller ved og via Tjenesterne, af TheSoftware udgør ikke en frafaldelse af nogen rettighed til sådan information og/eller materiale. TheSoftware navn og logo samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på Hjemmesiden eller ved og via Tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ​​ethvert varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTEDET, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERENCE TIL WEBSTEDET ER FORBUDT

Medmindre TheSoftware udtrykkeligt har givet tilladelse, er det ikke tilladt for nogen at lave hyperlink til webstedet, eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale), på deres eget websted eller anden web-kanal af nogen årsag. Ydermere er det strengt forbudt at ‘frame’ webstedet og/eller referere til Uniform Resource Locator (‘URL’) for webstedet i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden TheSoftwares forudgående, skriftlige tilladelse. Du accepterer udtrykkeligt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre enhver sådan indhold eller aktivitet. Du anerkender hermed, at du er erstatningsansvarlig i forhold til eventuelle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette ethvert dokument, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSAFRYSTELSE VED SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra websitet på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, samarbejdspartnere og/eller andre partnere, skadesløse for enhver form for krav, udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, der måtte opstå hos tredjeparter som følge af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af nogen andres rettigheder og/eller rettigheder hos en anden enhed. Bestemmelserne i dette afsnit træder i kraft til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på eget initiativ.

TREDEJERDE PARTI WEBSITES

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem, der ejes og drives af tredjepartsleverandører. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Derudover godkender TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for betingelserne og vilkårene, privatlivspolitikkerne, indholdet, annonceringen, tjenesterne, produkterne og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller -ressourcer eller for eventuelle skader og/eller tab derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDER INFORMATION

Brugen af hjemmesiden, samt alle kommentarer, tilbagemeldinger, informationer, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden samt alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver os, i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik. Du kan se vores fortrolighedspolitik ved at klikke her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware kunder eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden vis forstyrre driften af ​​hjemmesiden, utgør en overtrædelse af strafferet og civil lovgivning, og TheSoftware vil forfølge enhver passende retsmiddel mod den pågældende person eller enhed i fuldt omfang i henhold til loven og retfærdighed.