Zásady ochrany osobních údajů

Když kliknete na tlačítko „Pokračovat“, udělujete nám právo zasílat vám emailem informace o našich nabídkách. Pokud se rozhodnete již žádné další emailem nepřijímat, můžete se kdykoli odhlásit na konci každého emailu.

Software respektuje soukromí každé osoby, která navštěvuje naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů oznamuje standardy a podmínky, pod kterými Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky stránek na World Wide Webu, které vlastní a provozuje Software, včetně Softwaru a Softwaru. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů oznamuje naše postupy sběru informací a způsoby, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se pravidelně vraťte a zkontrolujte si tuto informaci.

A. Osobní identifikační informace:

Software zpravidla dostává konkrétní údaje o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci žádají o informace, nakupují nebo se přihlašují k službám, otevírají lístky pro zákaznickou podporu, poskytují informace o životopise pro pracovní příležitosti nebo nám zasílají e-maily. Samozřejmě některé z těchto činností vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití kreditní karty k úhradě služeb, předkládání životopisu nebo žádosti o určité druhy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Software prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k plnění vaší konkrétní žádosti. Většinou budete mít možnost vybrat si, zda chcete, nebo nechcete, aby Software tyto informace používal pro další účely. Software si vyhrazuje právo poslat vám zprávy a další důležité informace o vašich službách od společnosti Software. Pokud nedostaneme žádné pokyny od vás, Software může používat informace, které poskytnete, abychom vás informovali o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností Software, autorizovanými agenturami společnosti Software a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztahy a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako slib nebo záruku výdělků. Schopnost výdělku závisí zcela na osobě používající náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nedáváme to jako „zbohatni rychle“ a neměli byste na to nahlížet takto.

B. Neosobně identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nerevealují identitu návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívených stránek softwaru. Software shromažďuje tyto informace za účelem stanovení potřeb zákazníků a webových stránek. Tohoto dosahujeme za použití určitých technologií, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytování návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách softwaru). Software nespojuje informace shromážděné tímto způsobem s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte cookie, a můžete ji odmítnout.

C. Váš Software hostovaný web, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně jakéhokoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou pro vás Software hostuje jako součást vašich služeb Software, jsou dostupné všem, kteří navštíví toto místo. Software nedokáže ochránit žádné informace, které v těchto místech zveřejníte. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky, které patří nezávislým třetím stranám. Software nedokáže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu s platnými zákony, Software plně spolupracuje se státními, místními a federálními úředníky při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených do softwaru) nebo takzvanou nelegální činností jakéhokoli uživatele Služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelem těchto omezených účelů při takové spolupráci a opatřeních a v souladu s platnými zákony může být požadováno, aby Software zveřejnil osobně identifikovatelné informace. Kromě toho může Software zvolit monitorovat oblasti komunikace jakéhokoli druhu za účelem splnění jakéhokoli zákona, nařízení nebo vládní žádosti; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro fungování softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku softwaru nebo jiných osob. V souvislosti se potenciální prodejem nebo převodem jakýchkoli zájmů ve softwaru a softwaru a dalších stránkách vlastněných společností si software vyhrazuje právo prodat nebo přenést vaše informace (včetně, ale neomezeně jména, adresních údajů a dalších informací, které jste poskytli softwaru) třetí straně, která se zaměřuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí se tím, že se stane právním nástupcem softwaru s ohledem na správu a ochranu informací shromážděných a udržovaných softwarem; a souhlasí s povinnostmi této zásady.