Политика за поверителност

С щракването на „Продължи“, Вие ни давате съгласие да Ви изпращаме електронни писма за нашите предложения. Ако решите, че не желаете да получавате повече такива писма, винаги можете да се откажете по всяко време, като използвате отпечатаната на дъното на всяко писмо опция.

Софтуерът спазва поверителността на всеки човек, който посещава нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за стандартите и условията, под които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в Интернет, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за нашите практики за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Политиката може да се промени от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Лично-идентифицируема информация:

Софтуерът обикновено получава конкретни данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация е предоставена доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят обслужване на клиенти, предоставят информация от резюмето за възможности за заетост или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато правите покупка, използвате кредитна карта за плащане на услуги, изпращате вашето резюме или поискате определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тази информация ще се използва за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще получите възможност да изберете дали желаете или не желаете Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на вашия Софтуер. Без всякакви инструкции от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставяте, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството на компаниите на Софтуера, упълномощени агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има взаимоотношения и чиито предложения може да ви заинтересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалба. Печелившият потенциал зависи изцяло от лицето, използващо нашите продукти, идеи, техники и положеното усилие. Ние не твърдим това като ‘схема за бързо обогатяване’ и също така не трябва да го възприемате като такова.

Б. Неперсонализирана (обща) информация:

По общи принцип, Софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Тя обикновено включва информация за интернет адреса, който е назначен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на Софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от клиентска услуга и уебсайт. Постигаме това, използвайки определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирана информация за услугите на Софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с никаква самоличност отличима информация. Можете да зададете вашата програма да ви уведомява, когато получите „бисквитка“ и можете да я откажете.

C. Вашето хоствано от софтуера уеб сайт, сървър, дъска за обяви, форум, сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате на обществено място, включително всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който Софтуерът може да предостави за вас като част от услугите на Софтуерът, е достъпна на всеки, който посещава това място. Софтуерът не може да гарантира защитата на информацията, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на Софтуерът съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, които не са свързани с Софтуерът. Софтуерът не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявлението за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и Ограничения:

При всичко по-горе изложено и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът напълно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи при извършването на всякакви разследвания, свързани с всяко съдържание (включително лични или поверителни електронни комуникации, изпратени до Софтуерът) или предполагаеми незаконни дейности на всеки потребител на Услугата и предприема разумни мерки за защита на своите собствени права. За ограничените цели на осъществяване на такава сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът може да бъде задължен да разкрие лична идентифицируема информация. Освен това, Софтуерът може да реши да наблюдава областите на комуникацията от всякакъв вид, за да удовлетвори всеки закон, регламент или заявка на правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на Софтуерът; или за да защити правата или имуществото на Софтуерът или другите. Във връзка с възможната продажба или прехвърляне на всяко от неговите права върху Софтуерът и на други сайтове, притежавани от компанията, Софтуерът запазва правото да продава или прехвърля вашата информация (включително, но не само име, адресна информация и друга информация, предоставена на Софтуерът) на трето лице, което се специализира в комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на Софтуерът по отношение на поддръжката и защитата на информацията, събрана и поддържана от Софтуерът; и се съгласява с задълженията на това политическо изявление.