Privacybeleid

Door op

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie-inzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van haar website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenserviceaanvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te selecteren of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software diensten te sturen. Zonder instructies van u kan de software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de softwarefamilie van bedrijven, de gemachtigde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners met wie de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen u mogelijk interesseren.

Voorbeelden in dit materiaal moeten niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning levert. We stellen dit niet voor als een

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch wat generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van klantenservice en websitebehoeften. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker te voorzien van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software). De software combineert op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De door Software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot de inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met toepasselijke wetten kan het zijn dat de software verplicht is persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; als dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is voor het functioneren van de software; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van elk belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de software verzamelde informatie; en instemt met de verplichtingen van dit beleidsstatement.