Terms

SCOPE AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT

You agree to the terms and conditions outlined in the Agreement with respect to your use of the Website. The Agreement constitutes the entire and only agreement between you and The Software with respect to your use of the Website and supersedes all prior or contemporaneous agreements, representations, warranties and/or understandings with respect to the Website. We may amend the Agreement from time to time in our sole discretion, without specific notice to you. The latest Agreement will be posted on the Website, and you should review the Agreement prior to using the Website. By your continued use of the Website and/or Services, you hereby agree to comply with all of the terms and conditions contained within the Agreement effective at that time. Therefore, you should regularly check this page for updates and/or changes.

VEREISTES

Die Webwerf en Dienste is slegs beskikbaar vir individue wat onderhewig is aan die wetlike bindende kontrakte. Die Webwerf en Dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. Indien jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie toestemming om die Webwerf en/of Dienste te gebruik en/of toegang te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Diensverskaffers

Deur die toepaslike aankoopbestelvorms te voltooi, kan jy sekere produkte en/of dienste van die webwerf verkry of probeer verkry. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf vertoon word, mag beskrywings bevat wat direk deur die vervaardigers of verspreiders van sulke items verskaf word. TheSoftware stel nie voor of waarborg dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. Jy verstaan en stem in dat TheSoftware op geen enkele wyse verantwoordelik of aanspreeklik is vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry, of vir enige geskil met die verkoper, verspreider, of eindgebruiker verbruikers van die produk nie. Jy verstaan en stem in dat TheSoftware nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word nie.

KONTESSE

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promotiewe pryse en ander toekennings via Kontesse aan. Deur ware en akkurate inligting te voorsien in verband met die toepaslike Kontesregistrasievorm en deur die Offisiële Kontesreels wat van toepassing is op elke Kontes te aanvaar, kan jy vir ‘n kans om elke Kontes se promotiewe pryse te wen, intree. Om in die Kontesse wat op die webwerf aangebied word in te skryf, moet jy eerste die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem daarmee in om ware, akkurate, huidige en volledige Kontesregistrasiedata te voorsien. TheSoftware het die reg om enige Kontesregistrasiedata af te keur waar dit bepaal word, in die uitsluitlike diskresie van TheSoftware, dat: (i) jy in oortreding is van enige gedeelte van die ooreenkoms; en/of (ii) die Kontesregistrasiedata wat jy voorsien het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware mag te alle tye, na eie goeddunke, die registrasiedatakriteria verander.

LISENSIE TOEKENNING

As ‘n gebruiker van die webwerf, kry jy ‘n nie-uitsluitende, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie om toegang te verkry en die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal te gebruik in ooreenstemming met die ooreenkoms. Die programmatuur kan hierdie lisensie enige tyd om enige rede beëindig. Jy mag die webwerf en inhoud slegs op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word, of in enige inligtingsophaalstelsel, elektronies of meganies, geïnkorporeer word nie. Jy mag nie die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieer, naboots, kloon, verhuur, huurkoop, verkoop, wysig, dekompilleer, desintegreer, omgekeerde ingenieurswese of oordra nie. Die programmatuur behou enige regte voor wat nie uitdruklik in die ooreenkoms toegeken word nie. Jy mag geen toestel, sagteware of roetine gebruik, of probeer gebruik nie, om die behoorlike werking van die webwerf te onderbreek nie. Jy mag geen optrede neem wat ‘n onredelike of buitensporig groot las op die infrastruktuur van Die programmatuur plaas nie. Jou reg om die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIENDOMSREGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale konversie, sagteware, dienste en ander sake wat verband hou met die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste word beskerm deur toepaslike kopieregte, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendom nie). Die kopieer, herverdeel, publikasie of verkoop deur jou van enige deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste is ten strengste verbode. Stelselmatige onttrekking van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur outomatiese middels of enige ander vorm van skraping of data-onttrekking met die doel om ‘n versameling, samestelling, databasis of gids te skep of saam te stel, direk of indirek, sonder geskrewe toestemming van TheSoftware is verbode. Jy verwerf geen eiendomsregte op enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiale wat beskou word as of deur die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste besigtig is nie. Die plasing van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en deur die dienste, deur TheSoftware, maak nie ‘n afstand van enige reg in of tot sodanige inligting en/of materiaal nie. Die naam en logo van TheSoftware, en alle geassosieerde grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur en deur die dienste voorkom, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike geskrewe toestemming is ten strengste verbode.

HYPERLINKEN NA DIE WEBWERF, MEDE-EIENAARSKAP, “FRAAMWERK” EN/OF VERWYSING NA DIE WEBWERF VERBODE

Tensy uitdruklik gemagtig deur TheSoftware, mag niemand die Webwerf hiperverbind nie, of gedeeltes daarvan (insluitend, maar nie beperk tot, logotipes, handelsmerke, handelsbenaming of kopiereg-materiaal), na hul webwerf of web-plek om enige rede hiperverbind nie. Verder is dit streng verbode om die Webwerf te “fraam” en/of die Uniforme Hulpbronlokator (“URL”) van die Webwerf in enige kommersiële of nie-kommersiële media te verwys sonder die voorafgaande, uitdruklike, skriftelike toestemming van TheSoftware. U stem spesifiek daarmee in om saam te werk met die Webwerf om sodanige inhoud of aktiwiteit te verwyder of te staak, soos van toepassing. Hiermee erken u dat u aanspreeklik sal wees vir enige skade wat daarmee verband hou.

REDIGERING, UITWISSING EN WYSIGING

Ons behou die reg voor om na ons eie goeddunke enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te redigeer en/of te verwyder.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Besoeke laai inligting van die webwerf af op eie risiko. Die sagteware bied geen waarborg dat sulke aflaai vry is van korrupterende rekenaar kodes, insluitende, maar nie beperk tot, virusse en wurms.

INDEMNIFICATION

U agree 2 indemnify n hold TheSoftware, each of their parents, subsidiaries n affiliates, n each of their respective members, officers, directors, employees, agents, co-branders n/or other partners, harmless from n against any n all claims, expenses (including reasonable attorneys’ fees), damages, suits, costs, demands n/or judgments whatsoever, made by any 3rd party due 2 or arising out of: (a) ur use of the Website, Services, Content n/or entry into any Contest; (b) ur breach of the Agreement; n/or (c) ur violation of any rights of another individual n/or entity. The provisions of this paragraph are 4 the benefit of TheSoftware, each of their parents, subsidiaries n/or affiliates, n each of their respective officers, directors, members, employees, agents, shareholders, licensors, suppliers n / attorneys. Each of these individuals n entities shall have the right 2 assert n enforce these provisions directly against u on its own behalf.

DERDEPARTEI-WEBSITES

Die webwerf mag skakels na en/of na ander internetswebwerwe en/of hulpbronne, insluitend maar nie beperk tot die wat deur derdepartyverskaffers besit en bedryf word, voorsien. Omdat TheSoftware geen beheer oor sulke derdepartywebwerwe en/of hulpbronne het nie, erken en stem jy hiermee in dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derdepartywebwerwe en/of hulpbronne nie. Verder keur TheSoftware nie goed nie, en is dit nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige bepalings en voorwaardes, privaatheidsbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal by of beskikbaar vanaf sulke derdepartywebwerwe of -hulpbronne, noch vir enige skade of verlies wat daaruit voortvloei nie.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Use of the Website, and all comments, feedback, information, Registration Data and/or materials that you submit through or in association with the Website, is subject to our Privacy Policy. We reserve the right to use all information regarding your use of the Website, and any and all other personally identifiable information provided by you, in accordance with the terms of our Privacy Policy. To view our Privacy Policy, please Click Here.

Enige poging deur enige individu, ongeag of dit ‘n TheSoftware-klant is, om die werking van die webwerf te beskadig, vernietig, saboteer, verniel en/of op enige ander manier te hinder, is ‘n oortreding van die strafreg en burgerlike reg en TheSoftware sal enige en alle remedies in hierdie verband streng nastreef teen enige individu of entiteit tot die uiterste mate wat deur die reg en billikheid toegelaat word.